PERSONUPPGIFTSPOLICY TYGVERKET

1. Introduktion
Denna informationstext förklarar hur Tygverket hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:
• Är kund hos oss - handlar i butiken och på nätet, beställer tjänster eller anmäler intressebevakning
• Besöker vår hemsida eller plattformar i sociala medier
• På annat sätt kommunicerar med oss, te x via vår kundtjänst
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt köphistorik.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
I det här avsnittet förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar, varför de används, hur länge vi sparar dem och vilken laglig grund det har.

3.1. När du handlar hos oss på nätet, beställer i ateljén eller lämnar intresseanmälningar behandlar vi följande uppgifter om dig som du själv lämnat till oss.
• Namn och kontaktuppgifter
• Ditt personnummer vid fakturering eller signaturköp

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna:
• hantera och leverera de varor och tjänster du beställt
• meddela dig om färdigställda beställningar, varor som kommit in i butik eller
annan information som du önskat, tex via sms eller epost.
• ta betalt för de varor du beställt
• förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
• för marknadsföring av våra tjänster och varor, tex via epost

Rättslig grund för hanteringen: Fullgörande av avtal
Lagringstid: Max 3 år, 7 år vid fakturering enligt bokföringslagen.

3.2. Reklamation: När du önskar reklamera en vara eller en tjänst hanterar vi:
• Namn och kontaktuppgifter du själv lämnar till oss, betalningsinformation,
ärendehistorik, och kontouppgifter.
• Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk
• Handlingar och produkter du bifogar, tex kvitton, tyg

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna:
• Hantera och bedöma ditt ersättningsanpråk
• Betala tillbaka relevanta summor

Rättslig grund för hanteringen: Fullgörande av avtal
Lagringstid: 7 år

3.3 Användarkonto
När du har ett användarkonto administrerar vi:

• Uppgifter om ditt konto, såsom användarnamn och lösenord.
• Köphistorik, senaste inloggning

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna:
• Administrera ditt inloggningskonto
• Kontakta dig med information och/eller erbjudanden

Rättslig grund: Fullgörande av avtal
Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter så länge du använder ditt konto, och sedan upp till 5 år efter sista inloggning.

3.4 När du kommunicerar med oss
Du kan kommunicera med oss på Tygverket på flera olika sätt. Via mail, samtal eller sociala medier.
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter om dig som du själv lämnar till oss:
• Namn och kontaktuppgifter
• Information om ditt ärende eller fråga
Vi hanterar dina uppgifter för att kunna:
• Besvara dina frågor och hjälpa dig med ditt ärende
• Avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om tex hittegods

Rättslig grund: Vi hanterar dina uppgifter med stöd av intresseavvägning för vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende.
Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter i upp till ett år för att kunna spåra din kommunikation med oss.

3.5 Skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina uppgifter när vi är skyldiga enligt lag på grund av vår bokföringsskyldighet.
Rättslig grund: När vi hanterar dina uppgifter utifrån laglig skyldighet gör vi det med stöd av rättslig skyldighet
Lagringstid: 7 år enligt bokföringslagen

4. Hur länge sparar vi dina uppgifter
Dina uppgifter lagras så länge det behövs för att uppfylla ändamålen med hanteringen eller så länge det krävs enligt lagen. Därefter raderas dina uppgifter eller avidentifieras så att de inte längre kan kopplas till dig. Under punkt tre kan du läsa mer om hur länge dina uppgifter sparas i förhållande till vad du gör på Tygverket.

5. Cookies
Tygverket använder cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies och liknande teknologier.

6. Utlämning till tredje part
Tygverket säljer aldrig personuppgifter men de kan komma att lämnas ut i följande fall:
• Leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster eller betalningstjänster.
• Din bank när du betalar med kort eller swish.
• Speditörer, för säker leverans av varor.

Mottagare som behandlar personuppgifter de fått från Tygverket ska ha ingått ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med syftet att dina uppgifter ska behandlas på ett säkert sätt. När mottagaren har ett eget personuppgiftsansvar gäller deras integritetspolicy och information om personuppgiftsskydd.

7. Hur skyddar vi dina uppgifter?
I enlighet med dataskyddslagstiftningen och allmänna riktlinjer ser vi till att skydda dina uppgifter. Endast behöriga kommer in i systemen och endast de uppgifter som krävs för ändamålet används. Vi har rutiner och regler kring dataskydd för att hålla informationen säker.

8. Rättigheter
Enligt dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter. Om du vill nyttja dessa är du välkommen att kontakta oss.
• Tillgång till dina uppgifter – du har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi använder och varför.
• Begära rättelse – om dina uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem rättade
• Begära radering – under vissa omständigheter kan begära att dina uppgifter raderas.
• Invända mot behandling för direkt marknadsföring eller mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
• Dataportabilitet – du har rätt att få dina uppgifter du själv lämnat till oss flyttade till ett annat företag, myndighet eller organisation.


9. Du kan motsätta dig direkt marknadsföring
Tygverket använder ibland direkt marknadsföring via mail. Om du önskar avstå från sådana utskick kan du klicka på länken längst ner i våra utskick.

10. Kontaktuppgifter:
Tygverket/ Home & Fashion AB
Sankt Paulsgatan 19
118 46 Stockholm
Mail: richard(at)tygverket.se
Telefon: 08-7149911